AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 
  | | AZ | RU | EN       

Geri  
  Dostunuza göndərin
  Çap versiyası
  Baş səhifə
Saytın xəritəsi 

— Şirkətimiz Azərbaycana sərgidə nümayis olunmaq üçün mal gətirmək istəyir. Bunun üçün gomrük vergi və rüsumu ödəməliyikmi?

şirkətimiz Azərbaycana sərgidə nümayis olunmaq üçün mal gətirmək istəyir. Bunun üçün gomrük vergi və rüsumu ödəməliyikmi?

— Hüquqi şəxslər tərəfindən sərgilərdə, yarmarkalarda, beynəlxalq simpoziumlarda və bu kimi digər tədbirlərdə (istehsal və ya malın satışı nəzərdə tutulmuş kommersiya fəaliyyəti üçün təşkil olunan sərgilər istisna olmaqla) yalnız nümayiş etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən mallara müvəqqəti idxal müddəti gömrük orqanları tərəfindən bir ilədək müəyyən olunduqda və həmin müddət başa çatdıqdan sonra malların geri aparılacağı barədə öhdəlik gömrük orqanına təqdim olunduqda, gömrük rüsumları və vergiləri tətbiq olunmur.    Dostunuza göndərin       Çap versiyası        Baş səhifə      Saytın xəritəsi
  RSS   |   XƏBƏRLƏR   |   ŞƏKİLLƏR   |   QANUNVERİCİLİK   |   SUALLAR VƏ CAVABLAR

(c) 2015, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ünvan: AZ1073, Azərbaycan, Bakı, İnşaatçılar pr-ti, 2
Tel: (99412) 404-22-00
Faks: (99412) 404-22-17
E-mail: international@customs.gov.az