AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 
  | | AZ | RU | EN       

Geri  
  Dostunuza göndərin
  Çap versiyası
  Baş səhifə
Saytın xəritəsi 

— Buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün güllər hansı dərəcədə gömrük vergi və rüsumlarına cəlb olunurlar?

— Buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün güllər hansı dərəcədə gömrük vergi və rüsumlarına cəlb olunurlar?

— Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Vahid Mal Nomenklaturasında 0603 mal mövqeyində sinifləşdirilən buket düzəltmək üçün və ya dekorativ məqsədlər üçün güllər respublikanın gömrük ərazisinə gətirilərkən gömrük dəyərindən asılı olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında» 12.04.2001-ci il tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə» 22.12.2003-cü il tarixli 161 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında» 31.01.2005-ci il tarixli 11 nömrəli qərarına əsasən 15 faiz həcmində gömrük idxal rüsumuna və 18 faiz həcmində əlavə dəyər vergisinə cəlb olunur.    Dostunuza göndərin       Çap versiyası        Baş səhifə      Saytın xəritəsi
  RSS   |   XƏBƏRLƏR   |   ŞƏKİLLƏR   |   QANUNVERİCİLİK   |   SUALLAR VƏ CAVABLAR

(c) 2015, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ünvan: AZ1073, Azərbaycan, Bakı, İnşaatçılar pr-ti, 2
Tel: (99412) 404-22-00
Faks: (99412) 404-22-17
E-mail: international@customs.gov.az